ความรู้ คู่ นมแม่ ตอนที่ 1

ขอสนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เลย 2 ปี เพราะน้ำนมแม่จะปรับเปลี่ยนสูตร ปรับเปลี่ยนประโยชน์ตามความต้องการของลูกในแต่ละวัย ดังนั้นนมแม่ไม่มีทางไม่มีประโยชน์ต่อลูกแน่นอน “น้ำนมแม่ยังอุดมไปด้วยสารอาหารไม่ว่าจะนานเท่าไหร่ก็ตาม ”

 

หลังจาก 1 ขวบไปแล้วลูกจะเริ่มกินข้าวเป็นอาหารหลัก และกินนมเป็นอาหารเสริม ในช่วงนี้คุณแม่ควรให้ลูกกินนมแม่อย่างน้อยวันละ 3-4 มื้อ โดยการปั้มนมใส่ขวดหรือแก้วให้ลูกดื่ม  และในปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เด็กได้กินนมแม่ให้นานที่สุดเพื่อเป็นภูมิคุ้มกันโรคต่าง ๆ สังเกตได้จากเด็ก ๆ ที่สามารถไปเรียนในชั้นอนุบาลจะป่วยบ่อยเพราะถ้าเด็กในห้องไม่สบายก็จะไม่สบายก็จะมาเล่น มาติดกัน แต่ถ้าได้กลับมากินนมแม่หรือยังกินนมแม่อย่างสม่ำเสมอ อาการเจ็บป่วยของลูกน้อย จะน้อยลง ส่วนเด็กคนไหนที่ไม่ได้กินนมแม่มักจะป่วยบ่อยกว่าเด็กที่กินนมแม่อีกด้วย

เพราะจากการวิจัยในต่างประเทศพบว่าในน้ำนมแม่นั้นมีภูมิคุ้มกันจำนวนมหาศาลตลอดระยะเวลาที่คุณแม่ยังให้นมลูกดูดอยู่ และที่สำคัญภูมิคุ้มกันบางชนิดในนมแม่กลับเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมในปีที่ 2 หรือในช่วงของการหย่านมด้วยซ้ำไป

องค์การอนามัยโลกกล่าวว่า อัตราการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ที่เพิ่มขึ้น สามารถช่วยป้องกันการเสียชีวิตของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบได้ถึง 10%  การเลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นความจำเป็นอย่างยิ่ง และบางครั้งก็ได้รับการยอมรับน้อยเกินไปในแง่ของการรักษาและป้องกันการเจ็บป่วยของเด็ก เพราะนมแม่เป็นยารักษาที่สามารถเห็นผลในระยะยาว

คุณแม่ไม่ต้องกังวล เรื่องการให้นมลูกแล้วลูกจะกลายเป็นลูกแหง่ติดเต้านมแม่นะคะ เพราะเมื่อลูกมีอายุ 1 ขวบขึ้นไปลูกสามารถกินนมหรือน้ำจากแก้วได้แล้ว คุณแม่อาจนำน้ำนมจากที่ปั๊มเก็บไว้มาเทใส่แก้วฝึกให้ลูกกินนมจากแก้วจะเป็นการสะดวกกับคุณแม่และลูกที่สุด

สมุนไพรมาตาห์ สมุนไพรที่เข้าใจแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยนมแม่เป็นอย่างดีเพราะเราเคยประสบความสําเร็จมาก่อนเราจึงบอกต่อ

ผลิตภัณฑ์ มาตาห์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนม บำรุงน้ำนม ให้นมแม่มีเพียงพอให้ลูกดูดได้จน 2 ขวบเพราะเรารู้ว่านมแม่ดีแค่ไหน เราถึงใสใจขนาดนี้ ผลิตภัณฑ์ มาตาห์ มาพร้อมกับส่วนผสมที่คุณแม่ทั่วโลกใช้เพิ่มน้ำนม จนได้มาซึ่ง มาตาห์ ผลิตภัณฑ์เพิ่มน้ำนม บำรุงน้ำนม ที่ดีที่สุด คุณภาพระดับ พรีเมี่ยมเกรด

(โดย..แม่รักลูก)